Handelsbetingelser

Home  >>  Handelsbetingelser

Produkterne udbydes af Helhjertet familieliv v/Marianne Thyboe, Karlstrupvej 57, 2680 Solrød strand CVR 34575290

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms.

Betaling kan ske via PayPal eller kontooverførsel. Medlemskab kan kun ske via PayPal.

Levering

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til syv dage.

Vilkår og betalingsbetingelser ved personlige sessioner

Ved mindre end 24 timers afbud før afholdelse af en privat session, gives beløbet ikke retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse på det aftalte tidspunkt. Ubenyttede betalte sessioner refunderes ikke efter et år efter købs datoen.

Vilkår og betalingsbetingelser ved kurser og forløb

Kurser, forløb og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret hurtigst muligt. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på kurset eller på forløbet, bliver dagen erstattet med en ny dato.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms. Når der er 14 dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

100% tilfredshedsgaranti på forløb

Jeg har stor respekt for forældre, der investerer i hjælp, når de har brug for det. Derfor ville jeg være meget ked af, at sælge noget til dig, som ikke virker.

Det jeg tilbyder, er designet til at hjælpe dig og din familie med at skabe det liv, I elsker. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at online workshoppen vil hjælpe dig og din familie videre. Men hvis du, efter at have gennemgået hele forløbet ikke oplever nogen som helst forandring i din families udfordringer, giver jeg dig uden problemer alle dine penge tilbage op til 8 uger efter køb. Det eneste du skal gøre er at sende mig en kopi af dine udfyldte arbejds- og refleksions ark.

VIGTIGT: For at benytte dig af tilfredshedsgarantien, skal du have deltaget på hele workshoppen, været igennem alle moduler, gennemgået og arbejdet med øvelserne, redskaberne og teknikkerne som beskrevet og benyttet muligheden for at stille mig personlige spørgsmål. Du sender blot en kopi af din arbejds- og reflektsions ark til mig.

Opsigelse

Der gives ikke penge retur for online produkter.

Rettigheder

Marianne Thyboe har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching, mentoring, og abonnementer. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand uden for udgået skriftlig aftale. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Helhjertet familielivs virksomhed.

Medlemskab i Forældre VIP Klub

Ved tilmelding bliver der automatisk trukket 169 kr. per måned på dit kort via PayPal, indtil du udmelder dig. Du kan altid opsige dit medlemsskab ved at skrive til info@helhjertetfamilieliv.dk , og stoppe betalingerne i PayPal, men der er ingen refundering for påbegyndte måneder.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til Loungen via en mail med link og log-in. Hvis du ændrer din mailadresse, bedes du skrive til: info@helhjertetfamilieliv.dk 

Marianne Thyboe kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer på: info@helhjertetfamilieliv.dk  

Helhjertet familieliv forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet med en måneds varsel.

Hvis et medlem af en eller anden grund ikke betaler sit abonnement til tiden, forbeholder Helhjertet familieliv sig ret til at udmelde medlemmet med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele, hvis du skifter kort på info@helhjertetfamilieliv.dk.

Rettigheder

Alle rettigheder til de leverede digitale og trykte produkter og materialer, som stilles til rådighed i relation til coaching, videoer, audio-foredrag og abonnementer er personlige, og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med os.

Du kan altid opsige dit medlemsskab ved at skrive til info@helhjertetfamilieliv.dk , men der er ingen refundering for påbegyndte måneder.

Der gives ikke penge retur for online produkter.

Ansvar

Marianne Thyboe bruger den viden, hun har lært på sine uddannelser og kurser, samt sine personlige betragtninger og erfaringer. Det skal derfor betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Ethvert erstatningsansvar, som Marianne Thyboe måtte pådrage sig i relation til sine produkter, coaching, kurser, mentoring og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Marianne Thyboe er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Thyboe har handlet simpelt uagtsomt. Marianne Thyboes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 100 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Hvis du vil gå videre med din klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *